Výslovnost přejatých slov

Teorie

Co musíte znát?


  • Písmeno x vyslovujeme jako [ks] - praxe, luxovat, oxid...
  • V počátečním ex-, po kterém následuje samohláska nebo souhláska h vyslovujeme jako [gz] - exit, existence, exil...
  • Slabiky psané di, ti, ni vyslovujeme tvrdě - diktát, technik, politika, organizovat, motiv, diplom...
  • Spojení i, y s jinou samohláskou (ia, ie, iu, ye...) vyslovujeme s vloženou souhláskou jdieta [dijeta], studium [studijum], hyena [hijena], rádio [rádijo]...
  • Ve slovech zakončených na -ismus, -smus vyslovujeme [z] - humanismus, romantismus, mechanismus...
  • U řady slov kolísá délka samohlásek - může být - milion i milión, archiv i archív, stadion i stadión...

 

Pixel8