Výtah

Teorie

Co musíte znát?


  • Výtah (neboli konspekt) stručně shrnuje hlavní myšlenky textu.
  • Zaznamenává podstatné informace z odborného článku, případně z celé knihy.
  • Ve výtahu převažuje jmenné vyjadřování, např. 14. stol. - období vlády Karla IV., 15. stol. - období husitských válek... 
  • Je stručný, vyjadřujeme se v co nejkratších, jednoduchých větách, dodržujeme přehlednou stavbu.
  • Na závěr každého výtahu citujeme (bibliografická citace), odkud jsme čerpali (autor, dílo, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, případně kapitola a stránka).

 

Příklad bibliografické citace:

 zdroj obrázku: https://is.jabok.cz/

  • Výtah je užitečný pro naše učení, zestručníme si obsah nějakého článku (např. učebnice dějepisu, fyziky, chemie...), abychom si zapamatovali pouze podstatné a užitečné informace.
  • Výtah si můžeme také vytvořit např. z přečtené knihy (beletrie) a vytvoříme si tak přehledný čtenářský deník.