Životopis

Teorie

Co musíte znát?


 • Životopis pravdivě a stručně zachycuje základní životní údaje určité osoby (autora životopisu).
 • Může obsahovat i základní údaje o nejbližších příbuzných (rodičích, sourozencích).
 • Častokrát slouží jako doklad k žádosti.

 • Neuplatňujeme v něm své subjektivní názory a soudy.
 • Na internetu existuje celá řada šablon, podle kterých lze životopis napsat.
 • V dnešní době je vhodný strukturovaný (profesní) životopis neboli tzv. CV (z latiny curriculum vitae).

Co musí životopis obsahovat?

 • jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště
 • národnost, státní příslušnost, stav
 • základní údaje o rodičích - jméno, povolání, popř. sociální poměry
 • dosažené vzdělání (také prospěch a zájmy)
 • praxe = přehled zaměstnání
 • zdravotní stav
 • zájem o další rozvoj - studium, povolání
 • datum, podpis

Ukázka strukturovaného životopisu: