Způsoby tvoření souhlásek

česká literatura


Způsoby tvoření souhlásek

 
  • Závěr (okluze) = Úplná překážka výdechovému proudu, při níž vlastní zvuk vzniká až při zrušení překážky (např. [p], [t], [ď], [g], [n]…).
 
 
  • Úžina (konstrikce) = Při ní je překážka neúplná a zvuk vzniká prů­chodem mezi artikulujícími orgány (např. [f], [s], [ž], [ch], [j]…ale také [l] s úžinou napříč ústy, zvláštní konstrikcí se tvoří hlásky kmita­vé, vibrující (např. [r], [ř] ).
 
 
  • Polozávěr (semiokluze) = Krátký závěr plynule přecházející v úžinu (např. [c], [3]).

 

Pixel1