Zvukomalba

Teorie

Co musíte znát?


  • Zvukomalba = onomatopoie - z řec. onomatopoiá = tvoření slov
  • Zvukomalebná (onomatopoická) slova jsou taková, která vznikla na základě napodobení zvuku.
  • Jedná se tedy o napodobení zvuků (přírodních, umělých) slovy, větou, někdy i celým veršem.
  • Hláskové složení slova může napodobovat například zvuk zvířecí, přírodní nebo jakýkoli jiný, který je natolik známý a charakteristický, že se stal impulsem pro pojmenování skutečnosti.
  • Při vyslovení zvukomalebného slova by se tedy měla vybavit ona vazba na příčinu jeho vzniku.
  • Zvukomalebná jsou nejen mnohá podstatná jména (např. kukačka), ale zejména citoslovce a slova, která se od nich odvozují (např. mňoukat, břinkat, svištět...).

 

Příklady zvukomalby (onomatopoie):
 
 
Vyvalily se vlny zdola,
roztáhnuly se v širá kola,
a na topole podle skal
zelený mužík zatleskal.     =  NÁPODOBA TLESKÁNÍ
                                       K. J. Erben, Vodník
 
Sklesl vězeň, sklesl zrak,
řetězů řinčí hřmot, a pak
v tichu vše umírá...       = NÁPODOBA ZVUKU ŘETĚZŮ

                                       K. H. Mácha, Máj 

Potok frašně svrchoviště
Kameničkem třeštící
Chlady vlaže fialiště
Dolinkou se prejštící   =  POHYB VERŠE SPLÝVÁ S POHYBEM VODY

                                        M. Z. Polák